O nás

Výkonný tím spoločnosti Cargo Wagon nájdete v Trnave, v malom historickom, no zároveň modernom priemyselnom meste. Trnava je nielen svojou polohou centrom železničného diania v regióne. Sídlia tu dve opravovne vozňov, viaceré prenajímateľské spoločnosti, traťová spoločnosť aj dodávatelia dielov pre železnicu. A k našim partnerom na Slovensku či do zahraničia to máme na skok. Zoznámte sa s našim tímom a hodnotami, ktoré formujú našu spoločnosť.

Naše hodnoty

#SPOĽAHLIVOSŤ

Záleží nám na tom, aby ste sa mohli na Cargo Wagon spoľahnúť vždy a v každom ohľade. Ponúkame spoľahlivé nákladné vozne, s ktorými môžete realizovať prepravy plynulo a bez výpadkov. Našim cieľom je, aby sme pre vás boli partnerom, ktorý nielen promptne reaguje na Vaše požiadavky na prenájom vozňov, ale ktorý aj dokáže spoľahlivo zabezpečiť opravu každého vyradeného vozňa, či dodať náhradné diely, keď je to potrebné.

#KVALITA

Kvalita vozového parku a kvalita údržby idú ruka v ruke. Údržbu vozňov zverujeme iba renomovaným dielňam, ktoré sa starajú o vozne Cargo Wagon dlhodobo a pravidelne. Takáto dlhodobá spolupráca nám pomáha znížiť riziko chybovosti, či nesprávneho technologického postupu. Sme certifikovaným dodávateľom podľa normy ISO 9001:2016 a spolu s našimi partnermi aktívne rozvíjame systém riadenia kvality našich služieb.

#DIGITALIZÁCIA

Veríme, že digitalizovaná železnica je rýchlejšia, prehľadnejšia a efektívnejšia pre našich zákazníkov. Preto sú všetky vozne Cargo Wagon vybavené zariadením na sledovanie pohybu vozňa a údaje o prenajatých vozňoch zdieľame prostredníctvom webovej aplikácie. Naši zákazníci si môžu kedykoľvek pozrieť presnú polohu prenajatého vozňa ako aj získať informácie o jeho prevádzkovom stave a vykonanej údržbe. No v digitalizácii chceme ísť o veľa ďalej a postupne digitalizujeme celý obchodno-prevádzkový proces.

Náš tím

Pavel Holomek

Pavel Holomek

Prevádzkový riaditeľ
pholomek@cargowagon.sk
+421 911 084 193
Pavel vedie Cargo Wagon od roku 2015. Zodpovedá za tvorbu a naplňovanie obchodnej stratégie a prevádzkové riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. Vyštudoval fakultu Medzinárodného obchodu na VŠE v Prahe a pred nástupom do Cargo Wagon pôsobil na manažérskych pozíciách v železničnej doprave a vo finančných službách. Hovorí plynulo anglicky a francúzsky.

Amit Thacker

Amit Thacker

Riaditeľ pre financie a podporné služby
athacker@cargowagon.sk
+421 911 100 347
Amit dohliada na plnenie záväzkov spoločnosti voči bankám, akcionárom a iným obchodným partnerom. Ako člen predstavenstva sa podieľa na tvorbe obchodného plánu a stratégie spoločnosti. Vyštudoval v Anglicku MBA a pred príchodom do Cargo Wagon v roku 2016 pracoval na vedúcich pozíciách v oceliarskom priemysle a v železničnej doprave v strednej Európe. Okrem toho je Amit aj kvalifikovaným autorizovaným účtovníkom (FCCA) a členom Asociácie autorizovaných finančníkov (AMCT).

Patricie Stuchlíková

Patricie Stuchlíková

Prenájom železničných vozňov
pstuchlikova@cargowagon.sk
+421 911 013 656
Patricie zodpovedá za prenájom železničných vozňov a spokojnosť zákazníkov. Členom tímu Cargo Wagon a veľkou posilou pri vytváraní nových obchodných partnerstiev je od roku 2016. Patricie pracuje na rôznych pozíciách v železničnej nákladnej doprave prakticky celý svoj profesijný život. Disponuje dlhoročnými obchodnými skúsenosťami z prenájmu železničných vozňov a pestrým portfóliom kontaktov. Hovorí plynulo poľsky a anglicky a vo voľnom čase sa učí nemecky a holandsky.

Marek Fodor

Marek Fodor

Vedúci technického tímu
mfodor@cargowagon.sk
+421 901 911 744
Marek v tíme Cargo Wagon postupne pôsobil na viacerých pozíciách, vedúcim technického tímu sa stal v marci 2022. Vďaka predošlým pracovným skúsenostiam veľmi dobre pozná postupy udržiavania železničných nákladných vozňov. Jeho prioritami sú vysoká efektivita a kvalita údržby, odbornosť a profesionalita tímu technikov a digitalizácia prevádzkových procesov spoločnosti. Marek reprezentuje Cargo Wagon ako člen výkonných výborov SPV a ZVKV.

Nikola Bažíková

HR & Office manager
kontakt@cargowagon.sk
+421 904 001 568
Nikola pracuje v Cargo Wagon od roku 2017, začínala ako brigádnička počas vysokej školy, po štúdiu nastúpila na pozíciu administratívnej pracovníčky a momentálne má na zodpovednosť starostlivosť o zamestnancov spoločnosti, nábor nových kolegov, spoločensky zodpovedné aktivity a chod kancelárie. Za svoje prednosti pokladá skvelý time-manažment a dobrú znalosť angličtiny.

Contact us