O nás

Výkonný tím spoločnosti Cargo Wagon nájdete v Trnave. V malom historickom, no zároveň modernom slovenskom meste. Naši členovia pochádzajú z rôznych miest, je však ľahké cítiť sa tu ako doma. Trnava je nielen svojou polohou centrom železničného diania. K partnerom na Slovensku či do zahraničia je to na skok. Zoznámte sa s našim tímom a hodnotami, ktoré formujú našu spoločnosť.

Naše hodnoty

#SPOĽAHLIVOSŤ

Záleží nám na tom, aby ste sa na Cargo Wagon mohli spoľahnúť v každom ohľade. Chceme ponúkať spoľahlivé nákladné vozne, s ktorými môžete realizovať prepravy plynule a bez výpadkov. Radi by sme boli takým partnerom, ktorý nielen promptne reaguje na Vaše požiadavky, ale dokáže tiež spoľahlivo zabezpečiť opravu každého vyradeného vozňa a včasné dodanie náhradných dielov.  Veríme, že každý problém, ktorý pre nášho zákazníka vyriešime, nás posúva o krok bližšie k novým obchodným príležitostiam.

#KVALITA

Kvalita vozového parku ide ruka v ruke s kvalitou údržby. Zakladáme si na tom, že revízie našich vozňov objednávame v renomovaných dielňach, ktoré sa starajú o naše vozne dlhodobo a pravidelne. Takáto spolupráca nám pomáha znížiť riziko chybovosti alebo nesprávneho postupu, a zároveň umožňuje priebežne prispôsobovať údržbové postupy zisteným poškodeniam alebo zvýšenému opotrebeniu konkrétnych dielov. V rámci zvyšovania kvality na všetkých úsekoch našich činností rozvíjame spolu s našimi partnermi systém manažérstva kvality.

#DIGITALIZÁCIA

Všetky vozne Cargo Wagon sú vybavené jednotkami pre sledovanie polohy a pohybu vozňa. Zo svojho internetového prehliadača zistíte presnú aktuálnu polohu každého prenajatého vozňa, môžete sledovať pohyb a kilometrický prebeh vozňa. Systém dokáže zákazníkov upozorniť na nebezpečnú manipuláciu s vozňom, a takisto na vstup vozňa do vymedzenej oblasti, ako sú napr. vlečky, údržbové dielne alebo depónie. Keďže systém je prepojený s databázou údržby vozňov Cargo Wagon, umožňuje zákazníkom zobraziť aktuálne technické údaje o každom vozni, ktorý má zákazník v prenájme. So všetkými funkciami systému pre sledovanie polohy vozňov sa môžete zoznámiť v našom videu.

Náš tím

Pavel Holomek

Pavel Holomek

Prevádzkový riaditeľ
pholomek@cargowagon.sk
+421 911 084 193
Pavel vedie Cargo Wagon od vstupu VTG do spoločnosti a prevzatí flotily vozňov od ZSSK CARGO v roku 2015. Podieľa sa najmä na tvorbe a naplňovaní obchodnej stratégie a prevádzkovom riadení spoločnosti. Zároveň je členom predstavenstva spoločnosti Cargo Wagon. Absolvent fakulty Medzinárodného obchodu na VŠE v Prahe pred nástupom do Cargo Wagon pôsobil na manažérskych pozíciách v železničnej doprave a vo finančných službách.

Amit Thacker

Amit Thacker

Riaditeľ pre financie a podporné služby
athacker@cargowagon.sk
+421 911 100 347
Amit v Cargo Wagon dohliada na plnenie záväzkov spoločnosti voči bankám, akcionárom a iným obchodným partnerom. Ako člen predstavenstva sa podieľa na tvorbe obchodného plánu a stratégie spoločnosti. Zároveň je zodpovedný za riadenie ľudských zdrojov a všetkých podporných služieb v Cargo Wagon. Amit je kvalifikovaným autorizovaným účtovníkom (FCCA), je členom Asociácie autorizovaných finančníkov (AMCT), svoje štúdium MBA ukončil v Anglicku. Pred príchodom do Cargo Wagon v roku 2016 pracoval na vedúcich pozíciách v oceliarskom priemysle a železničnej doprave v strednej Európe.

Patricie Stuchlíková

Patricie Stuchlíková

Prenájom železničných vozňov
pstuchlikova@cargowagon.sk
+421 911 013 656
Patricie je členom Cargo Wagon tímu od roku 2016, kde prispieva svojimi dlhoročnými obchodnými skúsenosťami z prostredia železničných vozňov i pestrým portfóliom nadobudnutých kontaktov. Na svojej pozícii zastrešuje primárne prenájom železničných vozňov a komunikáciu so zákazníkmi. Vďaka jej znalosti poľského a anglického jazyka je významnou posilou pri vytváraní nových obchodných partnerstiev a udržiavaní tých súčasných.

Marek Fodor

Marek Fodor

Vedúci technického tímu
mfodor@cargowagon.sk
+421 901 911 744
Marek v tíme Cargo Wagon postupne pôsobil na viacerých pozíciách, vedúcim technického tímu sa stal v marci 2022. Vďaka predošlým pracovným skúsenostiam veľmi dobre pozná postupy udržiavania železničných nákladných vozňov. Jeho prioritami sú vysoká efektivita a kvalita údržby, odbornosť a profesionalita tímu technikov a digitalizácia prevádzkových procesov spoločnosti. Marek reprezentuje Cargo Wagon ako člen výkonných výborov SPV a ZVKV.

Nikola Bažíková

HR & Office manager
kontakt@cargowagon.sk
+421 904 001 568
Nikola pracuje v Cargo Wagon od roku 2018 a má na starosť vzdelávanie a nábor kolegov, no najmä spoločensky zodpovedné aktivity. Za svoje prednosti pokladá skvelý time-manažment a dobrú znalosť angličtiny. A tak, ako naše vozne potrebujú údržbu, aj chod našej kancelárie sa nezaobíde bez starostlivosti a bez podpory, ktorú zastrešuje práve Nikola.

Contact us