Služby

V Cargo Wagon sme presvedčení, že prenájom vozňov by mal byť jednoduchý. Prevádzkujeme niekoľko typov vozňov, ktoré sú identické z hľadiska prevádzkových parametrov a ovládania, ako aj použitých náhradných dielov. Všetky naše vozne sú registrované na účel medzinárodnej prevádzky a  vybavené kompozitnými LL klátikmi. Vozne odovzdávame zákazníkom vždy po vykonanej údržbe a funkčnej kontrole. Cena prenájmu zahŕňa náklady na revíziu a údržbu dvojkolesí, ktorú zabezpečuje Cargo Wagon podľa časového harmonogramu alebo podľa potreby na údržbu.

Vysoký štandard údržby

Vhodne naplánovaná údržba, patrí medzi najefektívnejšie spôsoby, ako sa vyhnúť zlyhaniam a dodatočným opravám vozňov v prevádzke. Revízne opravy vykonávame výhradne v certifikovaných dielňach. Preventívnou údržbou a pravidelnou kontrolou technického stavu, zvyšujeme prevádzkovú spoľahlivosť vozňov. Vďaka digitalizácii našej flotily majú zákazníci prehľad o vykonanej údržbe a v závislosti na kilometrickom prebehu alebo časovom intervale môžu údržbu aj efektívnejšie plánovať.

Sledovanie pohybu vozňov

Všetky vozne Cargo Wagon majú zabudované GPS zariadenie za účelom sledovania polohy a pohybu vozňa. V internetovom prehliadači si dokážu zákazníci zobraziť aktuálnu polohu a históriu pohybu vozňa. Systém zákazníka upozorní na nebezpečný pohyb vozňa alebo na vstup vozňa do vymedzenej oblasti, ako sú napr. vlečky, údržbové dielne alebo depónie. Zoznámte sa so všetkými funkciami systému pre sledovanie polohy vozňov v našom videu.

Rýchla expedícia náhradných dielov

Cargo Wagon udržiava na svojich skladoch stálu zásobu dvojkolesí a náhradných dielov na všetky vozne, ktoré majú naši zákazníci v prenájme. To platí aj pre väčšie celky, ako sú rámy podvozkov, kompletné tiahlové ústrojenstvo, súčasti pneumatickej brzdy, alebo rôzne súčasti nadstavby vozňov, napr. bočnice, klanice, oblúky, plachty. Skladové diely expedujeme spravidla do piatich dní od prijatia žiadanky H/HR podľa prílohy 7 AVV.

Služby na mieru naviac

Pre našich zákazníkov vieme zabezpečiť aj ďalšie služby, vďaka ktorým vie byť prenájom vozňov Cargo Wagon oveľa pohodlnejší. Po odovzdaní vozňov ich prepravíme na vlečku zákazníka. Na vozňoch zabezpečujeme bežnú a preventívnu údržbu v blízkosti prepravných trás alebo na vlečkách priamo u zákazníka. V prípade nasadenia vozňov mimo colnú oblasť EÚ, vieme zabezpečiť vyclenie vozňov pri odovzdaní do nájmu a vrátení z nájmu.

Contact us