PRENÁJOM ŽELEZNIČNÝCH VOZŇOV

Služby

Vysoký štandard údržby

Kvalitná plánovaná údržba je najefektívnejším spôsobom, ako sa vyhnúť zlyhaniam (v prevádzke) a dodatočným opravám vozňov. Revízne opravy našich vozňov vykonávame výhradne v certifikovaných dielňach v súlade so slovenským národným predpisom SÚNV. Vykonávaním preventívnej údržby a priebežnými kontrolami technického stavu vozňov zvyšujeme ich prevádzkovú spoľahlivosť. Vďaka digitalizácii našej flotily majú naši zákazníci aktuálny prehľad o vykonanej údržbe či kilometrickom prebehu konkrétneho vozňa.

Sledovanie pohybu vozňov

Všetky vozne Cargo Wagon sú vybavené jednotkami pre sledovanie polohy a pohybu vozňa. Zákazník dokáže zo svojho internetového prehliadača zistiť polohu a zobraziť si aktuálne technické údaje o každom vozni, ktorý má v prenájme. Sledovací systém dokáže zákazníkov upozorniť na nebezpečný pohyb vozňa, alebo na vstup vozňa do vymedzenej oblasti, ako sú napr. vlečky, údržbové dielne alebo depónie. Zoznámte sa bližšie so všetkými funkciami systému pre sledovanie polohy vozňov v našom videu.

Rýchla expedícia náhradných dielov

Cargo Wagon udržiava v skladoch na Slovensku stálu zásobu dvojkolesí a náhradných dielov na všetky vozne, ktoré majú naši zákazníci v prenájme. To platí aj pre väčšie celky ako sú rámy podvozkov, kompletné tiahlové ústrojenstvo, vzduchojemy alebo rôzne súčasti nadstavby vozňov (bočnice, klanice, oblúky, plachty, pneumatické zariadenia apod.). Skladové diely expedujeme spravidla do piatich dní od prijatia žiadanky H/HR podľa prílohy 7 AVV.

Služby na mieru naviac

Pre niektoré projekty našich zákazníkov zabezpečujeme aj ďalšie služby, vďaka ktorým je prenájom vozňov Cargo Wagon pohodlnejší. Po prebierke prepravíme vozne na dohodnuté miesto podľa dispozícií zákazníka. Zabezpečujeme vykonávanie bežnej údržby a opráv buď v dielňach v blízkosti prepravných trás zákazníka alebo prostredníctvom mobilného servisu na vlečkách priamo u zákazníka. V prípade nasadenia vozňov mimo colnú oblasť EÚ vieme taktiež zabezpečiť vyclenie vozňov pri odovzdaní do nájmu a vrátení z nájmu.

Jednoduchá ponuka vozňov

V Cargo Wagon sme presvedčení, že prenájom vozňov by mal byť jednoduchý. Prevádzkujeme niekoľko typov vozňov, ktoré sú identické z hľadiska prevádzkových parametrov a ovládania, ako aj použitých náhradných dielov. Všetky naše vozne sú registrované na účel medzinárodnej prevádzky, vybavené LL klátikmi, a v dobrom technickom stave. Vozne odovzdávame zákazníkom v dielni po vykonanej údržbe a funkčnej kontrole našimi technikmi. Cena prenájmu zahŕňa náklady na revíziu a údržbu dvojkolesí, ktorú zabezpečuje Cargo Wagon podľa časového harmonogramu alebo podľa potreby na údržbu. Za bežnú údržbu zodpovedá nájomca. Jej rozsah je pre každý typ vozidla uvedený v návode na obsluhu a údržbu vozňa. Sme signatárom zmluvy AVV a pri posudzovaní prevádzkových porúch postupujeme podľa prílohy 12 AVV.

O nás

O nás - Cargowagon

Výkonný tím spoločnosti Cargo Wagon nájdete v Trnave. V malom historickom, no zároveň modernom slovenskom meste. Naši členovia pochádzajú z rôznych miest, je však ľahké cítiť sa tu ako doma. Trnava je nielen svojou polohou centrom železničného diania. K partnerom na Slovensku či do zahraničia je to na skok. Zoznámte sa s našim tímom a hodnotami, ktoré formujú našu spoločnosť.

Certifikáty

Certifikát ISO

Stiahnuť

Politika kvality

Stiahnuť

Politika údržby

Stiahnuť

Etický kodex

Etický kódex CW

Stiahnuť

Certifikát ECM

Stiahnuť

Ikonka planeta

Spoločenská zodpovednosť

Meníme spoločnosť, v ktorej pracujeme a žijeme

Zásady, ktoré uplatňujeme v našom biznise, ako sú spoľahlivosť a kvalita, chceme uplatňovať aj v našich každodenných aktivitách. Sme zamestnávateľom, ktorému záleží na tom, akú kultúru buduje v rámci svojej spoločnosti a ako pozitívne vplývať na okolie. Dbáme na to, aby naši zamestnanci mohli profesijne rásť, a zároveň sa angažovať v spoločenskom dianí. V našom okolí si všímame tých, ktorým k tomu, aby sa mohli plnohodnotne zapojiť do života, chýba isté zázemie a podporujeme organizácie, ktoré sa venujú zlepšovaniu ich životných možností.

Contact us