Spoločenská zodpovednosť

Meníme spoločnosť, v ktorej žijeme a pracujeme

Sme zodpovedným zamestnávateľom, ktorému záleží na tom, akú kultúru buduje v rámci svojej organizácie. Medzi naše priority patrí aj pozitívny vplyv na okolité prostredie. Staráme sa o to, aby naši zamestnanci pracovali v bezpečnom a príjemnom prostredí, mohli profesijne rásť a zároveň sa angažovať v spoločenskom dianí.

Spoločenská zodpovednosť - rozhodnite sami

Spoločne rozhodujeme, komu darovať 1% z daní

Možnosť darovať 1% zo zaplatenej dane je skvelou príležitosťou, ako podporiť neziskové organizácie a ich projekty. Zamestnanci navrhujú organizácie a spoločným hlasovaním vyberáme tých, ktorých podporíme. Doteraz  spoločnosť Cargo Wagon podporila nadáciu Svetielko nádeje, Azylový dom Tamara v Trnave, Záchranný systém Slovensko, či organizáciu Plamienok.

Spoločenská zodpovednosť

Zdvojnásobujeme príspevky našich zamestnancov

Naši zamestnanci sa angažujú v charitatívnej, či spoločensky prospešnej činnosti. Sme pyšní na našich zamestnancov a vždy ich radi podporíme. V rámci iniciatívy dobrovoľníctva zdvojnásobujeme každý dar, ktorý sa zamestnanci rozhodli z vlastnej vôle venovať neziskovým organizáciám.

Spoločenská zodpovednosť Eurowagon

Podporujeme organizácie v našom okolí

Záleží nám na tom, aby sme prispievali k tvoreniu lepšej spoločnosti, v ktorej  žijeme a pracujeme.  Preto sa aktívne zapájame do spoločensky zodpovedných aktivít, ktoré sú organizované v meste Trnava. Účastníme sa firemného dobrovoľníctva– Naše Mesto, pomáhame seniorom prostredníctvom vianočnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, či pravidelne podporujeme Detský domov, pediatrickú kliniku v Nemocnici v Trnave a útulok v Trnave.

Spoločenská zodpovednosť

Etický kódex spoločnosti

Etické konanie má rozhodujúci význam pre dlhodobý rast spoločnosti Cargo Wagon a je prejavom zodpovednosti voči všetkým našim partnerom. Naše dobré meno a dôvera všetkých zainteresovaných partnerov spoločnosti patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými Cargo Wagon disponuje. V Etickom kódexe Cargo Wagon sú uvedené pravidlá pre výkon práce, spoluprácu, vzťahy, vrátane vzťahov medzi manažmentom a zamestnancami.

Contact us