NÁKLADNÝ VOZEŇ Faccs

Otvorený vozeň špeciálnej stavby je určený na prepravu voľne loženého sypkého materiálu, ktorý nevyžaduje ochranu pred poveternostnými vplyvmi (štrk, kamenivo, vápenec, ruda). Tovar je možné vykladať samospádom do strany vozňa aj medzi koľaje.

Technické údaje

Vozeň je vybavený dvomi pármi výsypných klapiek ovládaných manuálne z plošiny na konci vozňa. Konštrukcia klapiek umožňuje vykladať vozeň do jednej alebo do obidvoch strán, medzi koľaje alebo medzi koľaje a do jednej strany. Výsyp je plynule regulovateľný a možný aj počas pomalého pohybu vozňa.

Maximálne zaťaženie na nápravu

20t

Podvozky

Y25

Brzda

DAKO

Klátiky

LL – IB 116*

Maximálna rýchlosť v loženom stave

100 km/h

Dĺžka cez nárazníky

12,74 m

Vzdialenosť otočných čapov

7,50 m

Polomer oblúku

R 75 m

Výška výsypného otvoru nad temenom koľajnice

0,38 m

Ložný objem

38 m3

Ložná dĺžka

8,40 m

Ložná šírka

1,60 m

Hmotnosť prázdneho vozňa

23.000 kg

Váha ručnej brzdy

20,0 t

Sila ručnej brzdy

21,2 kN

Maximálny sklon

2,7 %

Záťažová tabuľka