Blog

Záleží nám na okolí a spoločnosti, v ktorej pracujeme a žijeme

My, ako kolektív v Cargo Wagon, považujeme za dôležité, aby sme aktívne zvyšovali mieru spoločenskej zodpovednosti.  Snažíme sa podporovať aktivity a podujatia, ktoré sú zamerané na tých, ktorých životné príbehy nie sú najšťastnejšie. Dobročinnosť je dôležitým prvkom našej firemnej kultúry, ako aj prirodzenou potrebou mnohých z nás. Preto sme sa rozhodli porozprávať sa s našou kolegyňou Nikolou Bažíkovou, ktorá sa stará nielen o chod kancelárií, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, ale aj o spoločenskú zodpovednosť. Spýtali sme sa jej, ako vníma tieto aktivity ona a kde vidí Cargo Wagon svoju silu a priestor pomôcť.

Na základe čoho navrhujete organizácie, ktoré chcete podporovať?

Na úvod by som chcela podotknúť, že spoločensky-sociálna podpora je zakotvená v našich interných smerniciach, čím dávame najavo jej dôležitosť a prioritu. Považujeme za dôležité, aby sa zamestnanci firmy spolupodieľali na rozhodnutiach ohľadne týchto aktivít. Cargo Wagon podporuje iniciatívu každého zamestnanca pomôcť alebo sa angažovať v charitatívnych, či inak prospešných činnostiach.

Preto bol na začiatku celej tejto myšlienky nápad podporiť tých, s ktorými sa život nemaznal. Prvotné podnety na organizácie prišli od kolegov, ktorí navrhovali rôzne „neziskovky“ či charitatívne združenia, ktorým by sme mohli pomôcť. Na ich zozname nechýbali detské domovy, zariadenia pre seniorov, útulky či rôzne dobročinné aktivity.

Akým spôsobom si ich nakoniec vyberáte?

Každoročne pre našich zamestnancov pripravujem dva typy dotazníkov, kde zhrniem všetky ich návrhy. Jeden je zameraný na organizácie, ktoré by sme radi podporovali pravidelne počas celého roka. Prostredníctvom druhého si zas vyberáme tých, ktorým chceme darovať 1 %  z daní. Na základe interného hlasovania sme si zvolili detský domov, zariadenie pre seniorov a útulok, ktoré sídlia v Trnave. Na toto mesto a okolie sme sa zamerali preto, že tu žijeme a pracujeme. Rovnako sme využili možnosť darovať 1 % z daní a touto cestou sme  podporili neziskovú organizáciu Plamienok , Azylový dom Tamara a Záchranný systém Slovensko.

Akým štýlom im pomáhate?

Najčastejšie sú to materiálne alebo finančné dary. Vybrané organizácie vždy najskôr oslovím s tým, že sme si ich vybrali a radi by sme ich podporili. Potom sa spoločne dohodneme, aký typ pomoci by bol pre nich najefektívnejší. Často ide napríklad o školské pomôcky v prípade detského domova, hygienické potreby pre seniorov alebo krmivo pre útulok. Všetko zabezpečíme, nachystáme a odovzdáme. Snažíme sa do týchto činností zapojiť aj našich zamestnancov, ako aj dodatočne informovať tých, ktorí sa tejto udalosti nemohli zúčastniť.

V prípade 1 % z daní je to peňažný príspevok, ktorý vybranej organizácii finančná správa prevedie na účet a oni s týmto darom disponujú ďalej, podľa vlastnej potreby.

Aké máte spätné väzby od týchto organizácií?

Musím sa priznať, že spätná väzba je vždy veľmi príjemná. Dostali sme napríklad fotky, ako zariadili izbu pre týrané ženy a deti. Poprípade nám zašlú kresby od detí alebo iné ich práce.

Ako ďalší krásny príklad by som mohla uviesť Záchranný systém Slovensko, ktorý si za príspevok od nás zakúpil dron s termokamerou. Vďaka tomu sa im podarilo nájsť nie jednu nezvestnú osobu.

Ako sa ešte angažujete v spoločensky-sociálnych aktivitách?

Tých aktivít je mnoho, či už interne alebo v rámci celospoločensky prospešných akcií. Čo sa týka vnútropodnikovej podpory, rada by som spomenula zdvojnásobenie finančného príspevku. V praxi to znamená, že ak sa náš zamestnanec rozhodne finančne podporiť nejakú verejnú zbierku, firma prispeje rovnakou čiastkou tiež. Ďalej pravidelne chodievame darovať krv. Okrem toho sa zapájame aj do rôznych celoslovenských akcií, ako je Naše mesto. Tento rok sme pomohli vymaľovať interiér komunitného centra v Trnave. Každoročne sa zúčastňujeme aj krásneho projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice do topánok, vďaka ktorému máme možnosť potešiť osamelých seniorov a spríjemniť im vianočné obdobie.

Na záver by sme chceli pripomenúť a vyzdvihnúť dôležitosť spoločensky zodpovedného podnikania, nielen voči nášmu okoliu, ale aj globálne. Preto pevne veríme, že sme týmto článkom inšpirovali k podobným aktivitám aj Vás.

Contact us