Blog

Hor sa za novými výzvami do Belehradu

Už o pár dní sa v Belehrade uskutoční medzinárodný dopravný veľtrh SEE Mobility. Pri tejto príležitosti sme vyspovedali obchodnú riaditeľku spoločnosti Cargo Wagon Patríciu Stuchlíkovú, zodpovednú za prenájom vozňov a rozvoj nových zákazníkov.

Prečo sa spoločnosť Cargo Wagon rozhodla prezentovať sa na veľtrhu SEE Mobility?

Spoločnosť Cargo Wagon vznikla pred ôsmimi rokmi ako projekt predaja a spätného prenájmu vozňov v spolupráci medzi VTG a slovenským národným dopravcom ZSSK CARGO. Prevzali sme vozňový park v počte 12 000 kusov, postupne sme na vozňoch vykonali potrebnú údržbu, nepotrebné vozne sme zlikvidovali a plánujeme začať investovať do obnovy vozňového parku. Momentálne sme dospeli do štádia, keď uvažujeme o tom, ako Cargo Wagon rozvíjať ďalej. Okrem iného hľadáme príležitosti na nových trhoch a krajiny západného Balkánu pre nás predstavujú veľmi sľubný a dynamicky sa rozvíjajúci trh.

Kde konkrétne vidíte obchodné príležitosti pre spoločnosť Cargo Wagon na trhu juhovýchodnej Európy?

Počas veľtrhu v Mníchove sme sa stretli so záujemcami o naše vozne, ktorí nás informovali, že v Srbsku sa rozbiehajú projekty na obnovu železničných tratí a výstavbu koridorov. Keďže v našej flotile máme vozne, ktoré sú vhodné na prepravu kameňa ako aj na prepravu podvalov a výhybiek, chceli by sme na veľtrhu SEE Mobility rozvíjať našu diskusiu o spolupráci. Okrem toho vidíme na trhu v Srbsku potenciál v preprave oceľových výrobkov, pre ktorú môžeme ponúknuť kryté vozne a vozne na prepravu oceľových zvitkov.

Akým spôsobom chcete v regióne juhovýchodnej Európy osloviť nových klientov?

Vďaka našim zákazníkom naše vozne už dlho jazdia po celom Balkáne a teraz by sme chceli rozšíriť aj pôsobnosť našej firmy v tomto regióne. Medzi našimi zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré prevádzkujú naše vozne v Slovinsku, Chorvátsku aj v Srbsku, a pravidelne s nimi jazdia aj do Bulharska či Rumunska. Veľtrh SEE Mobility by sme radi využili na to, aby sme sa predstavili novým zákazníkom a porozprávali sa s nimi o konkrétnych projektoch a našich možnostiach spolupráce na projektoch priamo v Srbsku.

Vo svojej prezentácii uvádzate, že máte plne digitalizovaný vozňový park. Čo to znamená a aké výhody to prináša vašim zákazníkom?

Našim zákazníkom poskytujeme prístup k údajom z jednotiek GPS, ktoré máme nainštalované vo všetkých našich vozňoch. V praxi to znamená, že majú prístup k údajom o polohe, najazdených kilometroch, môžu si nastaviť upozornenia pre konkrétne geografické oblasti a taktiež môžu získať notifikácie o tzv. shock reporte. Z praxe môžeme uviesť príklad poľskej spoločnosti, ktorá pravidelne využíva grafické zobrazenie poslednej prejdenej trasy na mape. Alebo ďalší, národný dopravca, využíva informácie o polohe vozňov v zahraničí, vďaka ktorým dokáže vopred informovať svojich zákazníkov o termíne vykládky. Zároveň prostredníctvom webovej platformy vieme so zákazníkmi zdieľať technické údaje o prenajatých vozňoch a lepšie naplánovať údržbu vozňov v prenájme.

Na záver by sme chceli srdečne pozvať všetkých našich partnerov ku stánku Cargo Wagonu na veľtrhu SEE Mobility.

Contact us