Veľtržná šnúra Cargo Wagon

Počas jari sme mali možnosť zúčastniť sa na troch veľtrhoch v troch rôznych krajinách. O našich postrehoch z týchto udalostí sa dočítate v tomto článku.V Mníchove sme najskôr navštívili veľtrh Transport Logistic, v srbskom Belehrade sme vystavovali na SEE Mobility a začiatkom júna sme sa vybrali do Ostravy na Rail Business Days.

Veľtrhy v Nemecku sú referenčnou udalosťou v železničnom sektore a zvykneme ich navštevovať každý rok. Transport Logistic je vždy skvelá príležitosť, ako stretnúť starých i nových partnerov z celej Európy. Tento rok sa nám najviac páčila predvádzacia akcia Tatravagónky Poprad, na ktorej predstavili intermodálny vozeň Sggmrss 92′ a zároveň aj inovatívny vagón na prepravu kamiónov Laados.

Cargo Wagon postupne rozširuje svoju pôsobnosť na nových trhoch západného Balkánu. Keďže v nasledujúcich rokoch plánujeme rozširovať našu flotilu o ďalšie renovované aj nové vozne, vidíme v tomto regióne veľký potenciál. Konkrétne Srbsko vnímame ako dynamický, moderný dopravný trh, ktorý sa nachádza na dôležitej spojnici dopravných koridorov juhovýchodnej Európy.

Na veľtrhu SEE Mobility sme prezentovali našu aktuálnu ponuku vozňov Shimmns pre oceliarsky priemysel a Faccs pre výstavbu tratí a prepravu štrku. Okrem nových zákazníkov chceme v tomto regióne nájsť aj vhodných partnerov pre údržbu vozňov.

Na podujatí sa zišli zaujímavé dopravné firmy z celého regiónu bývalej Juhoslávie a okolia. Hlavnou témou panelovej diskusie na veľtrhu bol modal shift. Krajiny západného Balkánu s podporou EÚ výrazne investujú do budovania modernej železničnej infraštruktúry, preto si myslíme, že budúci rozvoj nákladnej železničnej dopravy je veľkou príležitosťou pre firmy, akou je tá naša.

Na začiatku júna sme sa vybrali k našim západným susedom a navštívili Rail Business Days v Ostrave. Táto výstava je prioritne orientovaná na český a poľský trh. Hlavnou témou konferencie boli vysokorýchlostné trate, ktorých výstavba sa intenzívne pripravuje v Poľsku aj v Českej republike. Veľtrh sa po prvýkrát uskutočnil v nových priestoroch areálu Trojhalí Karolina v Ostrave. Za lokalitu dávame „palec hore“, nakoľko „neprší na nás, ani nepríjemne nepečie slniečko tak, ako v minulosti“, ako povedala naša obchodná riaditeľka Patricie Stuchlíková.

Jarnú časť nášho „turné“ hodnotíme ako úspešnú a plodnú na nové kontrakty i dlhodobé obchodné príležitosti. Už teraz sa pripravujeme na návštevu medzinárodného železničného veľtrhu Trako v poľskom Gdansku. Príďte sa s nami stretnúť a porozprávať sa o prenájme štandardných vozňov už v septembri 2023.