Blog

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O ECM

Potrebujem zistiť technický údaj o vozni Cargo Wagon, na koho sa môžem obrátiť?

Nájomcom poskytujeme prístup do systému sledovania vozňov, kde okrem iného nájdu i základné technické údaje o prenajatých vozňoch. Všetky naše vozne sú tiež zaregistrované na platforme RSRD2, prostredníctvom ktorej sa k technickým údajom dostanú napríklad i dopravcovia. V prípade potreby iných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na vozne@cargowagon.sk.

Na koho sa mám obrátiť v prípade poškodenia vozňa Cargo Wagon?

Obrátiť sa môžete na náš tím Služieb zákazníkom na adrese vozne@cargowagon.sk.

Aké informácie o poškodení vozňa požadujete?

Protokol o poškodení NV v súlade s Prílohou 4 AVV. V prípade poškodenia brzdy tiež Protokol o skúške brzdy podľa UIC 543-1 vyhodnotený skúšobným zariadením. Ak je to možné, zašlite nám prosím fotografie poškodení.

Kedy môžem zabezpečiť opravu vozňa bez súhlasu Cargo Wagon?

V prípade, ak sa jedná o opravu, ktorej cena neprekročí 850 EUR, môžete ju zabezpečiť aj bez nášho súhlasu. Vždy sa pred začatím prác ubezpečte, že bol Cargo Wagon odoslaný Protokol o poškodení NV.

Kedy si pre opravu vozňa musím pýtať súhlas Cargo Wagon?

Akonáhle rozpočet opravy prekročí 850 EUR. V takom prípade nám zašlite cenovú ponuku na opravu e-mailom na vozne@cargowagon.sk. Naši kolegovia Vám odpovedia najneskôr nasledujúci pracovný deň. 

Kto môže vykonávať údržbu vozňov, ktorých ECM je Cargo Wagon?

Údržbu môžu vykonávať výhradne dielne, ktoré disponujú platným Osvedčením funkcií údržby, t. j. schválené dielne v zmysle kapitoly IV, článku 19.5 AVV.

Ako zistím, či je dielňa schválená?

Zoznam dielní, ktoré vlastnia platné Osvedčenie funkcií údržby je zverejnený na webovej stránke Európskej železničnej agentúry:

https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/ecm/certificates/default.aspx?DocType=3

Čo ak vozeň nemôžem opraviť bez dodania dielov?

Diely si môžete objednať zaslaním Vzoru H/HR e-mailom na vozne@cargowagon.sk.

Ak je to možné, zašlite nám prosím tiež fotografie poškodených dielov.

Objednané diely štandardne expedujeme do 5 pracovných dní, o presnom termíne Vás budú informovať kolegovia tímu Služieb zákazníkom.

V prípade poškodení, pri ktorých sa zodpovednosť za poškodenie určuje na základe výsledku skúšky brzdy (napr. tepelné ovplyvnenie dvojkolesí), priložte prosím taktiež protokol o skúške brzdy podľa UIC 543-1 vyhodnotený skúšobným zariadením.

Požadujete vrátenie demontovaných dielov? Kam ich mám poslať?

Túto informáciu naši kolegovia automaticky uvádzajú vo Vzore H/HR pri jeho potvrdzovaní. Potvrdený dokument od nás obdržíte najneskôr v deň expedície náhradných dielov.

Ako Vás mám informovať o vykonanej oprave a aké dokumenty budete požadovať?

Potvrdením o ukončení opravy je dokument Uvoľnenie do prevádzky, ktorý nám prosím zašlite na vozne@cargowagon.sk bezprostredne po dokončení opravy. Dokument musí vystaviť schválená dielňa.

V prípade, že dôjde k výmene brzdových klátikov, je potrebné v Uvoľnení do prevádzky uviesť typ brzdových klátikov, ktoré boli na vozeň dosadené (napr. LL IB 116*).

V prípade výmeny brzdového komponentu požadujeme protokol o skúške brzdy podľa UIC 543-1 pred i po oprave. Skúška musí byť vyhodnotená skúšobným zariadením bez zásahu obslužného personálu.

V prípade opravy dvojkolesí sústružením budeme požadujeme zaslanie meracích listov pred i po oprave.

V prípade výmeny dvojkolesí budeme požadovať informáciu, na aké pozície boli dodané dvojkolesia zaviazané.

Čo musí obsahovať faktúra za údržbu?

Faktúra musí obsahovať výkaz údržbárskych výkonov s použitím CU kódov v súlade s Dodatkom 6, Prílohy 10 AVV.

V prípade, že údržbu refakturujete, priložte prosím faktúru, ktorú ste obdržali od dielne. Ak refakturujete iba niektoré z položiek, ktoré dielňa fakturovala Vašej spoločnosti, vyznačte ich prosím viditeľne, najlepšie uvedením „CW“ pri každej takejto položke.

K faktúre prosím priložte Protokol o poškodení NV, Vzor H/HR, Uvoľnenie do prevádzky a fotodokumentáciu.

Ako nájomca zodpovedám za vykonávanie bežnej údržby, čo to pre mňa znamená?

Pri každom pobyte vozňa v dielni, min. však raz za 6 mesiacov, skontrolujte stav vozňa vizuálne, vykonajte skúšku pneumatickej a ručnej brzdy, vykonajte funkčnú skúšku všetkých funkčných častí vozňa a vymeňte opotrebované diely (napr. obloženie klznice a brzdové klátiky). V rámci bežnej údržby je vozeň potrebné pravidelne premazať (1x za 3-6 mesiacov).

Ako mám informovať Cargo Wagon, že som bežnú údržbu vykonal?

V prípade, že bežná údržba bola vykonaná v rámci korektívnej údržby, požiadajte dielňu, aby informáciu o premazaní vozňa uviedla v Uvoľnení do prevádzky, ktoré nám zašlete.

V prípade, že bežnú údržbu vykonáte bez toho, aby bol vozeň z prevádzky vyradený podľa AVV, zašlite nám po jej vykonaní Uvoľnenie do prevádzky e-mailom na vozne@cargowagon.sk.

Čo sa stane, ak bežnú údržbu zabudnem vykonať?

Naši kolegovia sledujú periodicitu vykonávania bežnej údržby. V prípade, že bežnú údržbu nevykonáte do 6 mesiacov od poslednej evidovanej bežnej údržby, upozorníme Vás na to.

Čo ak v rámci bežnej údržby zistím poškodenie, ktoré bráni prevádzke?

Vystavíte Protokol o poškodení NV v zmysle Prílohy 4 AVV a zabezpečíte jeho odstránenie schválenou dielňou. Ak hodnota opravy presiahne 850 EUR, predložíte nám pred začatím opravy cenovú ponuku na schválenie.

Contact us